14 aug. 2008

Just a lil' bit sad

Tack, mormor.
Du gav oss så, så mycket. Det växte och blev till liv.
Men du fick tillbaka för lite.

Efterklokhetens bleka stund.
din psalm:

Bred dina vida vingar,
o Jesus, över mig,
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig.
Bliv du min ro, min starkhet,
min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar
få leva av din nåd.

Förlåt mig alla synder
och två mig i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne,
en vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad
oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter
till nattens vila gå.

Inga kommentarer: