15 jan. 2011

William Lane Craig om modern kosmologi och Gud

Föredrag av den amerikanske (monster)filosofen och teologen William Lane Craig, där han föreläser om relationen mellan modern kosmologi och Gud.
Skärningspunkten mellan astronomi, filosofi och teologi är intressant, right!?

3 x Love