7 aug. 2008

En krossad blomma

Mr. J Medeiros "Constance";
som handlar om det moderna samhällets kollektiva skuld.Inga kommentarer: