5 aug. 2008

IBS: del 2 av X; Charlotte Elliot

Fördelen med att befinna sig i en kristen kontext är att man inte enbart behöver luta sig mot sin egen förmåga att hantera spörsmålen i livet. Det finns ganska många personer som har gått före.
Vissa har varit lite sämre förebilder och andra betydligt bättre.

En person som inte är så känd (i Sverige iaf) är Charlotte Elliot (1789 - 1871). Genom sitt liv, som var präglat av sjukdom, och sina texter har hon hjälpt många människor komma närmare Gud.

Hennes mest kända psalm, 'Just som jag är', finns i (den svenskkyrkliga) psalmboken som nr 222. Utan kunskap om Charlottes liv kan den kännas förlegad och omodern. Men med bakgrunden så är den (för mig iaf) väldigt relevant.

Just som jag är, ej med ett strå

av egen grund att bygga på,

blott därför att du dog för mig,

jag kommer, o Guds Lamm, till dig.


Just som jag är jag kommer nu,

mitt hjärtas nöd den känner du:

ett fläckat liv, en sargad själ,

du vet du, o Guds Lamm, så väl.


Ej egen kraft, ej makt, ej guld,

betala kan min syndaskuld.

Du dog för mig, det priset var.

I dig, Guds Lamm, jag frälsning har.


Just som jag är tag mig emot.

Jag böjer mig invid din fot.

Blott därför att du dog för mig,

jag kommer nu, Guds Lamm, till dig.

Inga kommentarer: