5 dec. 2008

Profetiskt från Konfucius?

Under klimatmötet i Uppsala anordnades en färgglad men förunderlig interreligiös ceremoni i samband med undertecknandet av mötets manifest.

SVT sänder ett sammandrag nu på söndag.
Man kan också se ceremonin i sin helhet här.

Det kanske mest träffande sas av filosofiprofessor Dr Xiaoxin He från Hong Kong, när hon höll ett kort anförande om klimatarbetet och citerade Konfucius:

" First, practise what you want to preach.
And then, preach what you practise "


Att ärkebiskopen lyfter fram och arbetar för klimatutmaningen är bra. Och viktigt.
Men vad händer med kyrkans budskap när man praktiserar gränslöshet och gränsöverskridande mellan olika religioner och världsåskådningar?

Vad kommer att predikas under det kommande julfirandet?
Den gränslöshet som praktiseras i den stora katedralen i norr eller
det skarpa budskapet om Jesus Kristus, sänd av Gud Skaparen?

Inga kommentarer: